PREMIUM MASTERMIND.

“The coordination of knowledge and effort of two or more people, who work toward a definite purpose, in the spirit of harmony.

 No two minds ever come together without thereby creating a third, invisible intangible force, which may be likened to a third mind [the master mind].” 

Think and Grow Rich van Napoleon Hill

WAT IS HET DOEL?

Small Group Business Coaching meets Mastermind! Maximaliseer je Momentum. Samen met tien buitengewone mensen die met je meedenken, hun netwerk delen en je accountable houden. Maak gebruik van elkaars kennis en ervaring.

Deel succes en falen. Genereer synergie middels elkaars netwerken. Maar vooral ook plezier hebben en met elkaar connecten.

Daarnaast krijg je inhoudelijke masterclasses over goalsetting, workflow, weerstand overwinnen, intervisie. Ook nodigen we inspirerende gastsprekers uit ons netwerk uit om jou groei te maximaliseren. 

IK WIL ME AANMELDEN!
Toetreden tot een chapter begint met een intakegesprek. Bij toelating krijg je toegang tot de XII Waves Online leeromgeving en start je digitale bootcamp. In een online masterclass leren we je een roadmap, je masterlist en een workflow implementeren.
Elke 6 weken komen de Masterminds samen. De bijeenkomsten bestaan uit hotseats, seminars en masterclasses.
Elke Mastermind heeft elk jaar een mentale en fysieke beproeving voor haar leden. Het doel is ver buiten de comfortzone treden teneinde inzichten op te doen over persoonlijke ontwikkelpunten.
24 uur in totale afzondering. Een vision quest is een vorm van isolatie waarbij de participanten een volledige dag en nacht in eenzame afzondering doorbrengen in de natuur. Een confronterende beproeving waarin je het gesprek met jezelf niet kunt ontlopen.
Jaarlijks wordt een XII Waves Meetup georganiseerd waar alle Masterminds samenkomen tijdens een enerverende inspiratiesessie.
De kracht van de XII Waves Masterminds is de eenheid van taal en uniforme werkwijze. Het XII Waves Protocol vormt de basis. Een belangrijke peiler hierin is je Roadmap. Je plan voor de komende 2-5 jaar.
De Masterlist is het overzicht van je doelen, alles wat je moet doen, maar ook alles wat je aandacht vraagt. Het is de centrale plek waar alles samenkomt en jij je voortgang bepaald en bewaakt.
Slice and Dice! Het verhelderen en reduceren van elke complexe gewenste uitkomst in kleinere delen en het vertalen hiervan naar eerste (gedelegeerde) acties.
Elke dag de drie belangrijkste taken helder! De Hitlist is het resultaat van de vertaling van je dromen naar concrete doelen, projecten, acties. Door deze waterdicht te prioriteren is ten alle tijden duidelijk waar voortgang geboekt kan worden.
Met het XII Waves Wingman systeem gaan we net wat verder als een standaard buddysysteem. Dagelijks stem je (laagdrempelig) af met je partner wat er moet gebeuren en wat de rotklus van de dag is!
De XII Waves Cyclus geeft je een workflow voor je dag, week en maand. Middels wekelijkse en maandelijkse retrospectives borgen we de voortgang op je roadmap.

KLINKT INTERESSANT? LEES VERDER!

PREMIUM MASTERMIND

Wil jij graag maximaal voortgang boeken? Sluit je dan aan bij een van onze premium Mastermindgroepen. Maak een jaar lang deel uit van een exclusieve groep uitzonderlijke mensen die 12 maanden vol voor hun doelen gaan! De gevraagde investering bedraagt €3000 en wordt vaak binnen zes maanden volledig terugverdiend door onze deelnemers.

 • 12 maanden toegang tot het totale XII Waves protocol

 • 42 Masterclasses, incl actiegerichte opdrachten

 • Goalsetting, Workflow, Omgaan met Weerstand, Intervisie, Energie

 • Ondersteuning via mail

 • Toegang besloten Facebook Community

 • Elke maand live Q&A

 • Elke maand XII waves webinar

 • Elke 6 weken een mastermind bijeenkomst op lokatie (incl lunch) gedurende 12 maanden

 • Maximaal 10 deelnemers

 • 4 workshops over XII Waves thema’s

 • 4 workshops van inspirerende gastsprekers

 • Inclusief Vision Quest

 • Inclusief Marine Experience

 • Inclusief Jaarlijkse Summit met sprekers

NIET VOOR IEDEREEN

WIE KOMEN IN AANMERKING?

Wij zijn op zoek naar bovengemiddeld ambitieuze mensen. XII Waves Masterminds zijn daarom ook niet voor iedereen toegankelijk. Om het XII Waves DNA te borgen worden alle nieuwe leden middels een intakeprocedure geselecteerd.

 • Je bent eigenaar van je (startende) onderneming of je bent verantwoordelijk voor de primaire bron van inkomen van de onderneming;

 • Of Coroporate Carriere Go-Getter met een bovengemiddeld ambitieniveau en tenminste een managementfunctie.

 • Je voelt ambitie en drive!

 • Je valkuil is te hard werken.

 • Je hebt waardevolle kennis en ervaring voor de andere mastermind leden.

 • Je neemt verantwoordelijkheid voor alles dat je belangrijk vindt.

 • Je bent fit en vitaal of bereid aan je vitaliteit te werken.

 • Je begrijpt dat groei structurele inspanning vergt en bent bereid je te committeren voor tenminste een jaar.

XII WAVES MASTERMINDS

MASTERMIND DAG

De bijeenkomsten zijn het leukste onderdeel van het deel uitmaken van de Mastermind! Omdat we veel te doen hebben houden we er vaak een strakke planning op na tijdens zo’n dag! Een standaard bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 • Opening

 • Mededelingen

 • Hotseats (20 minuten per deelnemer)

 • Elke 3 hotseats een pauze van 10 minuten

 • Lunch van een uur

 • Elke even bijeenkomst: uitwerken / audit op XII Waves

 • Elke oneven bijeenkomst: spreker uit het Netwerk

 • Zeswekelijkse Business Opdracht

 • Afsluiting

XII WAVES MASTERMIND CHAPTERS

XII Waves Masterminds zijn gericht op het faciliteren van maximale voortgang. De samenstelling van de groep is daarom van belang. We hanteren daarom onderstaande uitgangspunten voor onze Masterminds.

 • Het moet een groep gelijkgestemden zijn die dezelfde ambitieniveau’s hebben.

 • Elke participant gebruikt het XII Waves Protocol. De participant heeft een roadmap, masterlist, beheerst slice and dice, hanteert een hitlist, heeft een wingman en gebruikt de XII Waves Flow

 • Het moeten deelnemers zijn die een committent aan willen gaan voor de mastermind van minimaal een jaar.

 • Het moeten deelnemers zijn met een mindset die positief is en die niet snel opgeven.

 • De bijeenkomsten moeten vooral effectief benut worden door elkaar te helpen brainstormen of feedback te geven over een vraag waar je mee zit.

 • De sessies zijn vertrouwelijk en we gaan respectvol met elkaar om.

MASTERMIND IN ACTION

ROADMAP  THINKING

DURF TE DROMEN! HOE ZIET JOUW LEVEN ER OVER TWEE JAAR UIT? IN ONZE MASTERMINDS PLOT JE JOUW SUCCES VOOR DE KOMENDE TWEE TOT VIJF JAAR.

ALTIJD DIRECT TOEPASBARE KENNIS

HET DOEL IS ALTIJD DE RELEVANTE KENNIS OVERDRAGEN WAARMEE DIRECT EFFECT GESORTEERD KAN WORDEN AFHANKELIJK VAN DE INDIVIDUELE SITUATIE

TROUBLE SEEKER OF SOLLUTION SEEKER? 

ONZE MASTERMINDS BIEDEN PARTICIPANTEN CONCRETE INSTRUMENTEN ALS HET GAAT OM THEMA’S ALS LEIDERSCHAP, WEERSTAND OVERWINNEN, PROACTIVITEIT EN OWNERSHIP

IT’S ABOUT YOU: BE THERE HERO

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

Je dromen realiseren is niet eenvoudig! Door je aan te sluiten bij een XII Waves Mastermind word je ondersteund door een groep gelijkgezinde professionals! Het gemeenschappelijke doel: elkaar helpen bij het manifesteren van jullie dromen.

 • Momentum creëren door de inzichten en concrete strategieën die je uit de hotseat-sessies haalt.

 • Systemen voor productiviteit, besluitvorming en focus door middel van het XII Waves protocol.

 • Nieuwe ervaring, vaardigheden en zelfvertrouwen.

 • Steun om je daadwerkelijk te houden aan je voornemens door het wingman-systeem.

 • Ontwikkeling op persoonlijk en zakelijk gebied.

 • Een waardevol netwerk waar je altijd beroep op kunt doen.

 • Gemeenschapsgevoel, je bent niet de enige!

 • Autonomie – je kunt de dingen doen zoals jij wilt, niet zoals ze ‘zouden moeten’.

 • Accountability – Je wordt gechallenged op toezeggingen en uitgesproken ambities.

TWAALF MAANDEN ELKE ZES WEKEN

MASTERMIND MEETINGS

XII Waves Masterminds geven energie! Samen met anderen nadenken over manieren om je ondernemerschap slimmer aan te pakken, meer momentum te genereren en natuurlijk de omzet te laten groeien.

 • 12 maanden lang komen we elke 6 weken bij elkaar. Je neemt deel aan hotseats, masterclasses en we zorgen voor een fantastische gezonde lunch.

 • Twee keer per jaar ondergaan we als groep een beproeving. Het doel is zowel fysiek als mentaal groei te garanderen door een activiteit te plannen waar de participant zich op zal moeten voorbereiden.

 • We nodigen daarnaast twee keer per jaar een bekende spreker uit.

 • Toegang tot de Annual Shark Tank met Wiggert en Michel

 • Tussendoor hebben we contact via de besloten online community voor inspiratie, kennisdeling en accountability.

 • Aanwezigheid bij alle meetings is verplicht.

CRASH COURSE XII WAVES

XII WAVES CORE

Als XII Waves Mastermind lid krijg je toegang tot de XII Waves Online leeromgeving met alle XII Waves Masterclasses en oefeningen ter waarde van €420.

Op deze manier garanderen we dat alle leden kunnen werken met de belangrijkste XII Waves onderdelen: de Roadmap, de Masterlist, het Slice and Dice Protocol, Weerstand, het Wingman systeem en de XII Waves Flow.

TIME TO RECONNECT

DE CONVERSATIE MET JEZELF AAN GAAN

24 uur in totale afzondering. Een vision quest is een vorm van isolatie waarbij de participanten een volledige dag en nacht in eenzame afzondering doorbrengen in de natuur.

Bewapend met niet meer als water, een beetje eten, een kaars en een notepad brengen wij je weer in contact met jezelf. Een confronterende mentale beproeving waarin je het gesprek met jezelf niet kunt ontlopen.

 

FACE THE ENEMY WITHIN

GET COMFORTABLE WITH BEING UNCOMFORTABLE

Het vermogen om frictie te doorstaan is een van de belangrijkste onderscheidende vermogens van succesvolle mensen. Wij geloven dat ongemak kunnen verdragen voor vitale en fitte mensen makkelijker is. Dit komt omdat zij gewend zijn aan het ongemak van trainen. Daarnaast is hierdoor hun energieniveau hoger.

XII Waves Masterminds organiseren daarom jaarlijkse een Beproeving. Hierin zullen de deelnemers een fysieke dag  moeten doorstaan die ze lichamelijk en geestelijk flink zal uitdagen.

Deelnemers met een vitaliteitsuitdaging (out-of-shape zijn) zullen worden begeleid met het toewerken naar deze challenge. De perfecte stok achter de deur om aan de slag te gaan!

 

GET SOME BACK-UP

SAMEN SYSTEMATISCH STERK

Het Wingmansysteem is meer dan enkel aan iemand gekoppeld worden om je voortgang mee te bespreken. Zulke constructies stranden vaak kansloos.

Participatie aan een XII Waves Mastermind betekent ook dat je een Wingman krijgt toegewezen en gestructureerd aantal standaard protocollen gezamenlijk doorloopt. Wil je samen met een vriend of vriendin meedoen? Dan kan hij of zij natuurlijk je Wingman zijn.

De Mastermind leider monitort bij alle leden of zij ook daadwerkelijk Protocol volgen. Iets nieuws leren is altijd moeilijk, maar het internaliseren van het Wingman-systeem is een gedegen fundament voor succes.

1
Daily Standup! Meld je Wingman elke dag wat je gaat doen en waar je weerstand zit! Het is verbazingwekkend hoeveel meer je doet als je het uitspreekt tegen je buddy!
2
Elke week gezamenlijk evalueren of je voldoende voortgang hebt geboekt op je gestelde doelen? Zo niet: wat kan er volgende keer beter?
3
Ben je deze maand een held geweest? Wat liep je voor de voeten? Welke zaken kunnen beter? Wat ging er wel heel goed? Denk ik nog hetzelfde over mijn doelen? Samen met je wingman bepaal je wat volgende maand gaat worden aangepakt!
4
Loot! De beloning! Samen met je wingman spreek je targets af waar! Het halen van je targets resulteert in een mooi kado of een leuke ervaring voor jezelf.

WAT ZEGGEN DEELNEMERS?

Door de Mastermind ben ik in staat geweest binnen een jaar mijn baan op te zeggen en echt te gaan voor mijn dromen. Ik ben door de mastermind in contact gekomen met personen die belangrijk zijn voor zowel mijn eigen ontwikkeling als die van mijn bedrijf. In drie maanden tijd had ik de investering er al uit en heb ik enorme stappen kunnen zetten met als resultaat een goedlopende onderneming. ~Anne

In het begin dacht ik dat een mastermind me zou helpen bij het maken van keuzes binnen mijn onderneming, maar daarin werd ik juist geconfronteerd met de werkelijkheid: keuzes maak je zelf, voor jezelf en voor je onderneming. Dat kan niemand anders voor je doen. Er zijn geen shortcuts. De mastermind bleek echter wel een heel fijne plaats te zijn om ervaringen te delen met andere ondernemers. Van kleine en grote successen naar de stappen die juist niet zo goed gaan. Voor mij is het een fijne omgeving waarin ik over mijn onderneming kan praten zonder veroordeeld te worden; juist omdat degenen in de groep niet mijn klanten zijn en omdat zij tegen dezelfde dingen aan lopen. Iedereen support elkaar op weg naar (meer) succes. ~Marinka

Een eerlijke, respectvolle en confronterende spiegel die mij in staat stelt mijn keuzes onder de loep te nemen en nieuwe inzichten en perspectieven biedt. Iets waar ik alleen een jaar over zou doen krijgen we samen in een halve dag voor elkaar. ~Marc

Lees Meer over chapter Dedicated MasterMinds!

XII WAVES CHAPTERS

Masterminds Deventer
Amsterdam Dragons Den
Masterminds Den Bosch
Apeldoorn: Impact Masters
Utrecht: People’s Business
Masterminds Enschede
Masterminds Den Haag

AANSLUITEN OF MEER INFORMATIE?

LET OP: AANMELDING STAAT NIET GELIJK AAN TOELATING. XII WAVES MASTERMINDS ZIJN EVEN STERK ALS HUN ZWAKSTE SCHAKEL. WIJ HANTEREN OM DIE REDEN ALTIJD EEN INTAKEGESPREK MET POTENTIËLE XII WAVERS.

EEN CHAPTER START PAS INDIEN ER TENMINSTE 8 DEELNEMERS ZIJN. BIJ INSCHRIJVING DIENT ER EEN AANBETALING VAN €1.000 TE WORDEN GEDAAN OM OP DE WACHTLIJST TE WORDEN GEZET.

ALS DEELNEMER COMMITTEER JE JEZELF AAN TENMINSTE TWAALF MAANDEN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA. BEZIN EER JE BEGINT.